بسته بندی

مبل پازل شامل دسته , باکس , تشک , پشتی می باشد که هر کدام جداگانه داخل نایلون . سپس داخل کارتن بسته بندی می شود که در صورت عدم نیاز به هرکدام به راحتی می توان داخل بسته بندی قرار داد و با اشغال کمترین فضا نگهداری کرد.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*